Privacy Statement

Inleiding
About Colors hecht waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie. Toevertrouwde persoonlijke informatie behandelen en beveiligen wij zorgvuldig. Met deze pagina geven wij inzicht hoe wij omgaan met AVG.

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over een persoon of dat verband kan brengen met een persoon.

Waarvoor gebruiken wij persoonsgegevens?
Persoonsgegevens worden gebruikt om de aan u aangeboden diensten zo goed mogelijk te kunnen leveren.

Onze overeenkomsten uitvoeren
Met persoonsgegevens kunnen we:

 • Met u contact opnemen
 • Uw opdracht correct uitvoeren
 • Gegevens in onze administratie zetten en bijwerken als er wijzigingen zijn.

Marketingactiviteiten uitvoeren 

We houden u graag op de hoogte met e-mails, nieuwsbrieven en aanbiedingen op onze website of social media.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

 • Naam, adres en woonplaats
 • Telefoonnummer en e-mailadres

Waarvoor wordt dit verzameld?

 • Om een opdracht correct en tijdig uit te kunnen voeren
 • We willen u persoonlijk aanspreken
 • Als er iets wijzigt, passen we persoonsgegevens aan.


Betalingen 

 • Naam en rekeningnummer van degene die de betaling heeft gedaan.
 • Bedragen die gestort worden op ons rekening nummer.

Waarvoor wordt dit verzameld?

 • Dan kunnen wij controleren of wij uw betaling correct hebben ontvangen.

 

Inzage en/of wijzigen van gegevens 

U kunt ons op elk gewenst moment via info@aboutcolors.nl aan geven welke (categorieën van) gegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden dat gebeurt, van welke bron de gegevens komen en welke bewaartermijnen door ons worden gehanteerd.

Daarnaast kunt u op elke gewenst moment contact met ons opnemen om uw gegevens aan te bullen, te verbeteren of te verwijderen. Mocht onverhoopt blijken dat wij verkeerde persoonsgegevens van u hebben verstrekt zullen wij dit rectificeren.

Wanneer wij uw persoonlijke gegevens hebben gewijzigd stellen wij u hiervan op de hoogte.

 

Recht om vergeten te worden 

Wanneer u geen gebruik meer wenst te maken van onze diensten kunt u een verzoek indienen van verwijdering van al uw persoonlijke gegevens. U kunt ons op elk gewenst moment via info@aboutcolors.nl een verzoek indienen met de vraag al uw gegevens te verwijderen.

U kunt daarnaast uw eventueel verleende toestemming om uw gegevens te verwerken op elk moment intrekken. Wij zullen de verwerking van uw persoonsgegevens waarvoor u toestemming had verleend staken. Het intrekken van uw toestemming heeft echter geen invloed op de verwerkingen die al hebben plaatsgevonden.

 

Procedure, responstermijn en kosten 

Wij proberen uw verzoeken als genoemd in dit hoofdstuk zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken te behandelen. Wij zijn verplicht uw identiteit te controleren voordat aan uw verzoeken kan worden voldaan. Uw verzoeken worden in beginsel elektronisch behandeld, tenzij dat niet mogelijk is of u anders verzoekt.

Voor de behandeling van uw voornoemde verzoeken brengen wij u in beginsel geen kosten in rekening, tenzij uw verzoeken buitensporig zijn, kennelijk ongegrond of indien u bij het recht op inzage om bijkomende kopieën verzoekt.

 

Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek 

Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door een mail te sturen naar: info@aboutcolors.nl

Indien u het niet eens bent met het gebruik van uw persoonsgegevens door ons, kunt u eveneens een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.